Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

‘Ongemakkelijk ligt het hoofd dat een kroon draagt’ - (Bron: Ventures4Growth)

Hoe uw familiebedrijf te verkopen met behoud van uw familiaal erfgoed? 

Er wordt vaak gesproken over familiebedrijven die sinds jaar en dag bestaan. We bewonderen hun ontstaansgeschiedenis, maar zelden worden de individuen binnen deze familiebedrijven erkend: de kinderen en de kleinkinderen die de erfgenamen zijn.

Op hun schouders rust de verwachting van generaties en het is een zware last om te dragen, vooral als hun passies en dromen elders liggen.

De familietraditie

69% van de bedrijven binnen België is in handen van een familie. Velen van hen krijgen doorheen hun bestaan meermaals de vraag om te verkopen aan bedrijven of investeerders. Vaak slaan ze deze aanbiedingen af, want wat betekent een paar miljoen euro als in ruil het harde werk van de voorouders wordt opgeofferd?

Het in ere houden van de familietraditie is vaak belangrijker dan een vette bankrekening. De erfgenamen willen het labeur van hun voorgangers eren.

Er is echter een groot verschil tussen zakendoen vroeger en nu. Stugge regels van vroeger schieten vaak tekort in onze dynamische wereld. Vasthouden aan tradities omwille van tradities heeft weinig zin. Indien men de traditie wil behouden, lijkt het vaak noodzakelijk veranderingen door te voeren. Het familiebedrijf overlaten of een verandering van eigendomsstructuur kan nodig zijn om de integriteit te bewaren en te overleven in de huidige wereld. Het enige constante is … verandering.

Het overnametraject

De verkoop van een familiebedrijf of de fusie met een sectorgenoot is vaak een unieke gebeurtenis. Het overnametraject verloopt zorgvuldig en met oog voor detail om geschikte kandidaten te matchen. Men gaat op zoek naar partijen die het familiebedrijf met liefde en respect willen verderzetten.

Maar geïnteresseerde investeerders en overige partijen doen soms loze beloften. Wanneer de deal rond is, beheren ze het bedrijf volgens hun eigen agenda en negeren ze de rijke bedrijfstraditie. Het familiebedrijf kan dit voorkomen door voorafgaand bepaalde stappen te ondernemen. Ze kan op die manier de visie en integriteit van het bedrijf beschermen.

Een overnametraject kan daarenboven soms ongemakkelijk verlopen. Pijnlijke onderwerpen worden besproken, zoals de eigen sterfelijkheid en het einde van een legislatuur. Hoe sneller deze onderwerpen op de agenda staan, hoe veiliger de familie en haar erfgoed zullen belanden. Het is slim om steeds ‘overdrachtsklaar’ te zijn, onder welke vorm dan ook. Gelukkig moeten bedrijfseigenaren dit traject niet alleen doorlopen. Het wordt zelfs aanbevolen om familieleden rechtstreeks bij het traject te betrekken. Zonder hun inspraak een opvolgingsplan aankondigen, veroorzaakt vaak onenigheid. Vanaf het prille begin van het traject moeten de jonge generaties op de hoogte gebracht worden van het belang van de erfenis. Hun positie in het bedrijf kan niet worden gegarandeerd enkel en alleen omdat ze deel uitmaken van de familie. Sommige familiebedrijven vragen zelfs dat de jonge generaties hun toewijding aantonen met een eigen financieel engagement. Zo eisen ze dat hun nakomelingen hun aandeel van het bedrijf kopen voordat dit als keuzemogelijkheid wordt overwogen.


De neutrale partij

Tijdens het overnametraject is het volgen van een procedure essentieel. Het betrekken van een neutrale derde partij zorgt voor deskundige bemiddeling en een gedragscode, die de emoties kanaliseert waar nodig. Juist hier komt Ventures4Growth in beeld: we bieden gespecialiseerde adviesdiensten om verschillende overgangsproblemen van familiebedrijven op te  lossen. We zijn al meer dan tien jaar op de markt en begrijpen het belang van het behoud van zakelijk erfgoed, zelfs als de oprichters ervoor hebben gekozen om het bedrijf te verlaten om andere levenspaden te volgen.

Eigenaren van familiebedrijven maken vaak de fout om te denken dat het advies van hun bankier, advocaat, accountant, enz. voldoende is. Maar de expertise van deze professionals ligt binnen andere domeinen. De beste expert is er één die alle domeinen kan overzien en de rol opneemt van een “vertrouwenspersoon-adviseur”, die de bedrijfseigenaar bijstaat. Men wordt beter begeleid door iemand die de emotionele en praktische problemen in een bedrijf zelf heeft ervaren; iemand die erin slaagt de informatie-onevenredigheden voor alle betrokken partijen te overwinnen.

Wij bij Ventures4Growth ondersteunen u bij elke stap, ongeacht in welk stadium het bedrijf zich bevindt: van kmo tot een bedrijfsreus. We helpen u bij het regelen van een perfecte fusie- en overnamedeal. Een transactie die niet alleen de tradities van uw bedrijf en familie respecteert, maar ook zorgt voor u en de toekomstige generatie. Het verleden moet worden geëerd, maar niet ten koste van het heden en de toekomst. Laat ons u helpen bij het vinden van een oplossing, waardoor u uw ware pad kunt volgen en uw familie-erfenis in een nieuwe omgeving kan gedijen. Samen kunnen we écht uw wendings- of uitstap-strategie uitwerken en de toekomst creëren die u en uw familie verdienen.Familiale Overdracht of Opvolging:
7 Tips van Chris Raman en Eric De Bruyckere,
Managing Partners van Ventures4Growth

1. Bereid u vroeg voor, of nog beter… wees altijd exit ready
Hoe grondiger u de opvolgingsplanning voorbereidt, hoe soepeler het overgangsproces zal verlopen. Begin er dus op tijd aan, of nog beter: wees altijd exit ready.
Betrek familieleden bij de discussie: de beste manier om onenigheid te zaaien in de familie, is door uw eigen opvolgingsplan aan te kondigen.


2. Articuleer een duidelijke visie en een echte inzet
De familie moet het eens zijn over hoe het bedrijf vandaag is en waar het bedrijf in de toekomst naartoe wil.
De nieuwe generatie mag nooit denken dat hun positie in het bedrijf is gegarandeerd omdat ze deel uitmaken van de familie (werken voor een familie is een kans, en eigenaren moeten duidelijk zijn over de arbeidsvoorwaarden).


3. Laat u de kinderen het bedrijf kopen?
Een eeuwigdurend dilemma is: gaat u het bedrijf schenken of verkopen aan de jonge generatie? Wanneer en tegen welke prijs? Hoe gaat u elk individu in die generatie gelijkwaardig behandelen? Dit is een delicate evenwichtsoefening. Daarenboven: het tonen van economische betrokkenheid door de generaties heen bepaalt het bedrijfssucces.


4. Anticiperen op conflicten en deze aanpakken
Een conflict hoeft geen slechte zaak te zijn. Alle families hebben problemen en conflicten die moeten worden opgelost ... maar ze kunnen de familie en het bedrijf vernietigen. Bemiddeling door deskundigen, een gedragscode of een familiepact (met voorwaarden en beperkingen voor de overdracht van aandelen aan familieleden) kunnen bepalen hoe conflicten tussen familieleden worden opgelost.


5. Wees realistisch en doe wat het beste is voor uw familiebedrijf
Soms is het beter voor het bedrijf dat geen enkel familielid geïnteresseerd is in het voortzetten ervan, om verschillende redenen: er is geen interesse, of de volgende generatie is niet gekwalificeerd.


6. Management versus eigendom?
Wat is het beste voor het bedrijf? Misschien is het beter om management of eigendom over te dragen aan een gekozen opvolger, en een andere financiële regeling te treffen ten behoeve van de kinderen?


7. Werk met een adviseur
Selecteer een expert die in het verleden gewerkt heeft met familiebedrijven en ervaring heeft met transitiemanagement, opvolgingskwesties, familiedynastieën ... Reken niet op uw bankier, advocaat of boekhouder. De expert moet alle aspecten van een overdracht overzien en is een vertrouwenspartner van de mater/pater familias (die de autoriteit heeft over de hele familie).

 

Ingezonden artikel

Chris Raman
Founder & Managing Director
Ventures4Growth
Email : chris@v4g.com
Mobile: +32 475 35 70 80
Tel Ghent: +32 9 269 52 45
Tel Brussels : +32 2 588 14 44
Tel Lux : +352 20 88 02 02

Ajuinlei 1 - 9000 Ghent - BE

‘Ongemakkelijk ligt het hoofd dat een kroon draagt’ - (Bron: Ventures4Growth)