Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Omzet, winst en cashflow: 3 belangrijke cijfers bij het bepalen van de waarde van een bedrijf

Omzet, winst en cashflow zijn drie dagelijkse termen die door veel ondernemers door elkaar worden gehaald. Dat kan soms tot vervelende verrassingen leiden. Ook en vooral wanneer deze termen gehanteerd worden bij de waardebepaling van het bedrijf. Een goed begrip van de drie termen maakt alvast veel duidelijk.

Omzet, winst en cashflow?

Meer omzet = meer winst = hogere cashflow = hogere waarde ? 


Het streven naar een steeds  hogere omzet lijkt voor sommige ondernemers de heilige graal. Maar meer omzet leidt niet noodzakelijkerwijze tot meer winst en al zeker niet automatisch tot een hogere waarde van de onderneming.

Wat is omzet?

Omzet is het totaal van de verkopen over een bepaalde periode.

Meestal wordt de omzet per jaar bedoeld.  

Omzetgroei betekent dat de verkopen stijgen en er meer geld binnenkomt. Groei vergroot de kans op continuïteit. Groeiende omzet betekent immers dat er meer vraag is naar jouw producten en/of diensten.

In sommige branches wordt voor een eerste waardebepaling vaak de omzet als criteria gebruikt. Bv Waarde van een boekhoudkantoor = 1 tot 1,3 x de jaaromzet

Maar let op :

Bij iedere  omzetgroei stijgen ook de kosten. 

Soms stijgen de kosten in hogere mate dan de extra inkomsten door de omzetgroei : bv wanneer je extra personeel in dienst moet nemen of extra opslagruimte moet huren of kopen.

Op zulke kantelmomenten moet jouw omzet flink blijven doorgroeien, om  de winst op peil te houden. Zoniet kan een hogere omzet leiden tot een lager resultaat en dus een lagere waarde van het bedrijf.

Darom is het belangrijk een onderbouwde groeistrategie te formuleren en een cashflow- of liquiditeitsprognose op te stellen 

2. Wat is  winst ?


Winst is het bedrag dat je aan het eind van het jaar overhoudt nadat alle kosten (en belastingen) werden betaald.

De basic  definitie van WINST is "totaal van de verkopen" (=OMZET) minus 'totaal van de KOSTEN'. Dit wordt ook wel de brutowinst genoemd.

Streven naar een goede kostencontrole is even belangrijk dan omzetgroei

Als de  kosten ongecontroleerd toenemen , kan de omzet toenemen, terwijl de brutowinst omlaag gaat.

Omdat je te maken hebt met kosten die geen kasuitgaven zijn  bv   afschrijvingen, waardeverminderingen op voorraden of voorzieningen voor dubieuze debiteuren etc.  wijkt de in de boekhouding getoonde "winst voor belastingen"  vaak sterk af  van de brutowinst.

 

 

3. Wat is cashflow ?  (= geldstroom)

Voldoende inkomende geldstromen "cashflow" is waar het uiteindelijk om te doen is. In elk geval in de ogen van je financiers. De term "cashflow" wordt in het Nederlands ook wel vertaald als "kasstroom". Het geld dat binnenkomt en eruit gaat. Gaat er meer geld uit dan binnenkomt, dan is de cashflow negatief. Komt er meer geld binnen dan je uitgeeft, dan is de cashflow positief. Tot zover is het een vrij simpel verhaal: de cashflow biedt informatie over jouw kaspositie.

Een cashflowforecast  is niets anders dan een liquiditeitsplanning op middellange termijn. Dit  biedt je een overzicht van al de te verwachten inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. (bv 1 jaar)  Het voorkomt toekomstige verrassingen. In zulke planning kun je de uitgaven zoals de (voorafbetaling) belastingen, vakantiegeld of eindejaarspremie  meenemen in de liquiditeitsprognose. Het voordeel:

Beter inzicht: Doordat je goed zicht hebt in je financiën, kom je niet voor verrassingen te staan. 


Opvangen van seizoenschommelingen  Een liquiditeitsplanning  biedt je inzicht in de pieken in de uitgaven en de (seizoens)dalen in de inkomsten. 


Een onderbouwd investeringsplan: Bij een investering in bijvoorbeeld een nieuwe vrachtwagen of  machine moet je nagaan  je de stijgende kosten die daarmee gepaard gaan wel kunt dragen. Bij een investering is niet  enkel de aanschafkost een extra uitgave. Vaak is er ook sprake van extra onderhoud  - en energiekosten. Een liquiditeitsplanning  helpt je zulke  beslissing te onderbouwen. Dat kan óók betekenen dat je tot het inzicht komt dat je maar beter nog even kunt wachten met  een  uitbreidingsinvestering


Met het opstellen van een cashflowprognose  maak je de waarde van je bedrijf  inzichtelijk.

Vaak wordt de waarde van een bedrijf uitgedrukt als een veelvoud van de jaarlijks beschikbare vrije kasstromen.

De vrije kasstroom schommelt ook door wijzigingen in de behoefte aan bedrijfskapitaal =  wijzigingen in de  gemiddelde betalingstermijn van de klanten en/of leveranciers.

Bij een ongecontroleerde omzetgroei verslapt vaak de aandacht voor de weerslag op de behoefte aan bedrijfskapitaal. 

Meer aandacht voor een cashflowforecast leidt vaak tot meer aandacht voor een efficiënt  voorraadbeheer,  het opzetten van een strikt  debiteurenbeheer en  afspraken omtrent het verkrijgen van meer leverancierskrediet. 

 

Voor een gedetailleerde waardebepaling van een  handelszaak verwijzen we naar het UNIZO  Overnamemarkt begeleidingstraject Advies op maat voor overlaters van een  kleine onderneming (eenmanszaak of vennootschap)

 

Voor een waardebepaling van de aandelen van een vennootschap verwijzen we naar de UNIZO waarderingstool en de opgenomen webinar met toelichting bij de gehanteerde waarderingsmethoden door prof. Eddy  Laveren, AMS.

Voor het berekenen van de waarde van een onderneming bestaan er verschillende waarderingsmethodes. Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat, soms met sterk verschillende uitkomsten. Het waarderen is immers geen exacte wetenschap. Het is dus interessant om verschillende methodes te combineren. Zo verkrijgt u het ruimste beeld.

Dàt is wat de UNIZO Waarderingstool u aanbiedt. Een gratis te gebruiken tool waarmee u een inschatting kan maken van de waarde van uw bedrijf of van een bedrijf dat u eventueel wil overnemen. En dit volgens verschillende gehanteerde waarderingsmethodes.

De UNIZO Waarderingstool is er enkel voor ondernemingen met een vennootschapsvorm.

Voor de waardebepaling van een eenmanszaak of overdracht van de handelszaak door een vennootschap kan u beroep doen op  het gespecialiseerde KMO-advies van KBC

Wil je hierover meer informatie ?

In het najaar organiseert UNIZO Ondernemersacademie

Een succesvolle bedrijfsoverdracht en toekomstplanning 4 workshops : Vastgoed, successie, pensioen, waardebepaling

Voor iedere zelfstandige ondernemer met een overdracht in het vooruitzicht

Locatie : TER ELST Edegem (provincie Antwerpen)

Data : donderdagnamiddagen  29/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12/2020

In deze 4 namiddagsessies blikken we samen met u vooruit op situaties én uitdagingen waarmee u als ondernemer (zowel zakelijk als privé) mee te maken krijgt,

 

Bekijk hier het programma in detail

Omzet, winst en cashflow: 3 belangrijke cijfers bij het bepalen van de waarde van een bedrijf