Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Kerncijfers over bedrijfsoverdrachten in Wallonië in 2021 en vooruitzichten voor 2022 - Jaarverslag SOWALFIN Transmission

Hierbij de link naar het jaarverslag 2022 Rapportering over bedrijfsoverdrachten in Wallonië door SOWALFIN Transmission (in het Frans)

Deze analyse biedt een algemene terugblik op de bedrijfsoverdrachten in Wallonië in 2021, en geeft enkele marktvooruitzichten voor 2022. Het is het resultaat van een enquête die werd gehouden bij het netwerk van erkende partners van SOWALFIN Transmission, die allen actief zijn op het gebied van bedrijfsoverdrachten..

Na een moeilijk jaar 2020 voor de overnamebemiddelaars (15 % achteruitgang in vergelijking met  2019), bracht 2021 veel hoop op een heropleving van de Waalse markt voor bedrijfsoverdrachten. Helaas is het niet zo eenvoudig verlopen. In plaats van een verwachte hausse in het aantal overdrachten, hebben wij bij de ondernemers een zekere afwachtende houding waargenomen. De verkopers hebben er wellicht de voorkeur aan gegeven hun overdracht uit te stellen totdat de situatie is gestabiliseerd, waardoor er zich minder opportuniteiten aandienden voor potentiële investeerders.

Samengevat zijn dit de belangrijkste elementen om te onthouden voor 2021:

303 transacties werden begeleid door de door SOWALFIN Transmission erkende overnamepartners, waarvan driekwart "kleine dossiers" waren, met een transactiewaarde van minder dan 5 miljoen euro.
5673 banen werden op die manier in stand gehouden dankzij succesvolle bedrijfsoverdrachten die de continuïteit van deze ondernemingen verzekerde
✔ De gemiddelde EV/EBITDA-multiple in Wallonië is 5,8.
23 transacties hadden een beroep op een vendor loan; 32 hadden een earn-out-clausule.
✔ Een gemiddelde eigen inbreng van 43% van het transactiebedrag.
✔ Pensioen is de belangrijkste verkoopmotief in de kleinere transacties. De wens om een financiële meerwaarde te behalen en het opgebouwde vermogen veilig te stellen is vooral een verkoopmotief  in de grotere dossiers.
✔ De markt bestaat vooral uit strategische kopers (sneller groeien door overnames)
✔ 15% van de transacties betreft familiale overdrachten. 


SOWALFIN Transmission feliciteert al haar erkende overdrachtsexperten en ook de begeleiders van ondernemingen die zich elke dag inzetten voor het welslagen van de bedrijfsoverdrachten in Wallonië. Hun deskundigheid, hun professionalisme en hun integriteit ondersteunen ondernemers, of zij nu verkopen of kopen, effectief bij hun inspanningen. Volgens SOWALFIN Transmission is de kwaliteit van de begeleiding de pijler van het succes van ieder project bedrijfsoverdracht.

Het succes van bedrijfsoverdrachten is essentieel voor het behoud van vele banen in onze regio. De overname kan ook een groeiversneller zijn voor de koper, en hem toegang verschaffen tot nieuwe markten, nieuwe technologieën of kwaliteitsvolle middelen, in Wallonië maar ook internationaal.

Voor al uw vragen over de overdracht van ondernemingen in Wallonië: 

Laurent RENERKEN
RESPONSABLE SOWALFIN TRANSMISSION 

T +32 4 220 01 83 
SOWALFIN S.A. | 13 Avenue Maurice Destenay | 4000 Liège


 

 

Kerncijfers over bedrijfsoverdrachten in Wallonië in 2021 en vooruitzichten voor 2022 - Jaarverslag SOWALFIN Transmission