Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Jaarlijkse enquête van de Vlerick Business School bevestigt de trends

Op 11  mei (in het Engels)  en op 12 mei (in het Frans) werd de 2020 M&A Monitor voorgesteld, de jaarlijkse enquête van de Vlerick Business School bij 200 Belgische overname-experts, zoals zakenadvocaten, overnamebemiddelaars, bankiers, private-equity spelers…Ook Overnamemarkt  nam  deel aan deze bevraging. Deze enquête werd uitgevoerd in het begin van 2020, dus voor de coronacrisis.

AANTAL TRANSACTIES

Het aantal overnames in Blegië steeg vorig jaar enkel nog bij de kleinere transacties ,  voor de volledige markt geldt eerder een stabilisatie :

evolutie aantal transacties volgens grootte

 

OVERNAMEPRIJZEN

In 2019  stabiliseren de prijzen min of meer, volgens  deze M&A Monitor,  samengesteld door professor Luypaert en  Sophie Manigart.

Volgens de M&A Monitor halen overnames met een transactiewaarde van minder dan 1 miljoen euro vandaag een lagere waardering in termen van multiple EBITDA 5,1x

Voor de globale markt is de gemiddelde EBITDA multiple  6.5x

 

Evolutie EV/EBITDA

 

Uit bovenstaande  figuur blijkt duidelijk verband tussen waardering en omvang van de transactie. Hoe groter de ondernemingswaarde, hoe hoger de prijs uitgedrukt in EBITDA multiple.  De multiples zijn eerder stabiel over de voorbije jaren voor de kleinere deals en groeiend voor de grotere deals.

Er blijft een opvallen verschil in waardering per sector. De hoogst gewaardeerde sector in termen van EBITDA multiple blijft de pharmacie met 9.4 x. Tot de laagst gewaardeerde sectoren behoren de retail(5.8x)  transport (5.6x) en bouw (4.8x).

 

EV EBITDA per sector

IMPACT VAN COVID-19 OP DE OVERNAMEMARKT

EBITDAC

 

 > 200 professionelen bedrijfsoverdracht volgden op 11 mei 2020 de Zoom presentatie door prof Mathieu Luypaert.

De resultaten van 2 online polls bevestigden de bevindingen van onze eerdere mini-enquete van einde april 2020. 

  • 36% van de deelnemers verwacht over de rest van 2020 een daling van het aantal overnametransacties in België met 20 - 30%
  • 42% van hen verwacht een daling van de prijzen met 10 -20%

poll

 

poll 2

 

CONCLUSIES M&A MONITOR 2020

  • Stabiele overnamemarkt in 2019 zowel inzake aantal transacties, prijszetting en stuctuur
  • Sterke terugval sedert Q1 2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie
  • Gaan we van een verkopers naar een kopers markt?
  • Overnametransaties leiden eerder tot een positief effect op de tewerkstelling

Bekijk hier de volledige presentatie van de M&A Monotor 2020 Prof Mathieu Luypaert

 

 

 

 

 

 

 Jaarlijkse enquête van de Vlerick Business School bevestigt de trends