Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

In 11 stappen naar een geslaagde overname (Bron : Sequensis)

Bedrijfsoverdracht is een belangrijke uitdaging voor elke onderneming. Uit de recente studie van UNIZO is gebleken dat maar liefst 40% van de bedrijfsleiders ouder is dan 50  jaar. 45% van die ondernemers heeft problemen bij het vinden van een goede opvolger/overnemer.

 

Een zeer goede voorbereiding is onontbeerlijk om de continuïteit van uw zaak te kunnen garanderen, daarom geven we u graag deze 11 belangrijke aandachtspunten mee die u steeds in het achterhoofd moet houden bij de voorbereiding van uw overnameproces.

    1. Duidelijk persoonlijk toekomstplan

    Denk na over uw persoonlijke toekomst: wat is uw doel na uw professionele carrière? Wat zijn uw concrete plannen? Bespreekt u de overdracht van uw zaak al met uw familie en/of stakeholders?

 

    2.Weet wat u wilt verkopen
    Bedrijfsoverdracht kan verschillende vormen aannemen. Wat wilt u precies verkopen, de aandelen of het handelsfonds? Is de juridische structuur van uw vennootschap duidelijk en overdraagbaar? Zijn de aandelen vrij verhandelbaar?

    3.Bekijk het aandeelhoudershap
    Zitten al uw aandeelhouders op dezelfde golflengte? Kijkt iedereen in dezelfde richting wat betreft de overname?

    4. Bekwaam team
    Zit de kennis van uw bedrijf wel degelijk in uw bedrijf? Wordt deze kennis gedeeld en worden er processen uitgeschreven? Het is belangrijk dat het bedrijf kan overleven indien bepaalde personen met veel kennis wegvallen.

    5. Transparante cijfers
    Zorg voor duidelijke en transparante cijfers: zijn al uw inkomsten en kosten aangegeven? Zijn alle activa nog aanwezig? Heeft u rekening gehouden met alle afschrijvingen?

 

    6.Aandacht voor cashpositie
    Duik eens goed in de boekhouding en besteed uitgebreid aandacht aan uw cashpositie. Is er overbodige cash aanwezig die u op een fiscaal interessante manier uit uw vennootschap kan halen? Of kan u hiermee beter uw schulden aflossen? Is er een stabiele cashflow?

    7.Heldere activa en passiva
    Bestudeer uw balans: zijn alle activa voor professionele doeleinden? Wat is de reële marktwaarde van de activa? Weegt de waarde van de gebouwen niet te sterk door in de totale waarde van de onderneming?

    8.Verzeker continuïteit
    Vermits de continuïteit van de zaken uw streefdoel is, is het belangrijk om alle lopende contracten eens na te kijken. Zijn deze contracten overdraagbaar? Is er ook een gezonde spreiding van klanten/leveranciers? Bestudeer wat de USP (Unique Selling Point) van uw onderneming is, hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten?

    9. Duidelijk toekomstperspectief
    Denk na over de toekomst en wat u precies wil bereiken. Waar kan uw onderneming nog groeien? Doet u vandaag de nodige investeringen om de toekomstige rendementen te garanderen?

 

    10.Ken uw bedrijfswaarde
    Heeft u een realistische waardering van uw onderneming? Wat kan u nog doen om bijkomende waarde te creëren?

    11.Laat u goed begeleiden
    Het is belangrijk dat u een vertrouwenspersoon onder de arm neemt die u kan ondersteunen in het overnameproces. Dat kan uw boekhouder zijn, maar ook een overnamebegeleider of makelaar.

Bron: Sequensis

In 11 stappen naar een geslaagde overname (Bron : Sequensis)