Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoeveel overdrachten van familiebedrijven waren er in Vlaanderen in 2021? Per sector - per provincie - per maand

Familiale bedrijven - Overdracht

De Vlaamse Regering wil  ondernemers aanmoedigen om de overdracht van hun bedrijf vooraf te regelen (met andere woorden, voor hun overlijden).

De eerder bestaande vrijstelling op de successierechten, werd geschrapt en  vervangen door een successierecht van 3% voor overdracht in rechte lijn en van 7% bij andere erfgenamen.

In onderstaande tabellen vindt u het aantal nalatenschappen waarbij toepassing
gemaakt werd van de vlakke tarieven 3% en 7%
(artikel 2.7.4.2.2 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit (VCF)
, voor de vererving van zogenaamde familiale bedrijfsactiva.

Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van:

1. de maand van overlijden van de erflater,

2. de provincie van de woonplaats van de erflater,

3. de sector van het bedrijf

4. de categorie van erfopvolgers (1).


De cijfers worden weergegeven voor de aanslagjaren 2020 en 2021. Gelet op de
aangiftetermijn zijn de cijfers voor aanslagjaar 2021 nog onvolledig. (2)

Aantal nalatenschappen in 2020 en 2021

aantal nalatenschappen per provincie
(1) In beide aanslagjaren gaat het in 4 dossiers zowel om een verkrijging in rechte lijn of tussen
partners als om een verkrijging tussen andere personen.
(2) Stand van zaken op 14 februari 2022.

aantal nalatenschappen per sector
 

Hoeveel successierechten bracht de overdracht in rechte lijn (3%) op in 2021?
Hoeveel successierechten bracht de overdracht aan andere erfgenamen (7%) op in
2021?

aantal nalatenschappen aan 3 en 7%

Vaak spelen financiële, familiale en marktomstandigheden parten in de overdracht
van familiebedrijven. 

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) liet in 2019 de meest
recente studie Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen uitvoeren. Daarin werd 
vastgesteld dat ‘ongunstige marktomstandigheden’ en ‘financiële aspecten’ de
belangrijkste belemmeringen zijn voor de overdracht van leiding en eigendom.
Specifiek voor de overdracht van leiding vervoegt ‘familiale aspecten’ de top drie; voor
overdracht van eigendom is dit ‘de duur van de voorbereiding’.
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) deed een enquête bij  ondernemers die het infopakket over bedrijfsoverdracht hebben opgevraagd. Doel is om te weten in welke fase van het overdrachtsproces de ondernemer zich bevindt en tegen welke obstakels hij/zij eventueel botst. 

Een  enquête werd in mei 2021 verstuurd naar 307 ondernemers. 46 respondenten vulden de bevraging in.

De meeste respondenten willen zich gewoon informeren over bedrijfsoverdracht of naderen de pensioengerechtigde leeftijd.
- 25 respondenten denken aan een overdracht van hun onderneming:
- 95% ziet de overdracht binnen een periode van 5 jaar gebeuren;
- 70% zit nog vroeg in het proces;
- 45% heeft de overdracht nog niet besproken met een adviseur;
- 65% heeft nog geen idee van de waarde van de onderneming;
- 16% heeft een opvolger in de familie op het oog.


De respondenten hebben vooral nood aan advies en begeleiding bij de voorbereiding
van de overdracht, de juridische en fiscale aspecten en de waardering.
De begeleidingstrajecten zoals Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming  blijken nog onvoldoende gekend.


Tijdens de  Week van de bedrijfsoverdracht organiseert VLAIO verscheidene events
waarop de ondernemers die aan het begin van hun traject staan, worden uitgenodigd.
Tijdens dit event worden de ondernemers geïnformeerd  over beschikbare  infopakketten, online waarderingstools, steunmaatregelen en begeleidingstrajecten van diverse partners.

De brochures uit het informatiepakket kunnen ook gedownload worden vanop de website. 
· “Je onderneming klaar voor de overdracht”: 
· “Stappenplan bedrijfsoverdracht: wanneer en hoe eraan beginnen?”:
· “Een bedrijf overdragen/ overnemen, doe beroep op advies en begeleiding”
· “Opvolging of overname van je zaak – gids voor handelaars”
· “Al gedacht aan opvolging?”

Ga naar aanvraag informatiepakket
 

 

Bron:

SCHRIFTELIJKE VRAAG
nr. 205
van ROBRECHT BOTHUYNE
datum: 9 februari 2022
aan MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED
Familiale bedrijven - Overdracht

Hoeveel overdrachten van familiebedrijven waren er in Vlaanderen in 2021? Per sector - per provincie - per maand