Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Goede afspraken maken goede vrienden

Denk op voorhand al eens na over welke vorm je bedrijf aanneemt na de overdracht.

Door vooraf goede afspraken te maken over de bedrijfsstructuur en het bestuur, vermijd je problemen achteraf en creëer je vertrouwen.
Dat is onontbeerlijk wanneer na de overname familieleden samenwerken. Of wanneer de opvolger het eigendom deelt met familieleden die niet in het bedrijf actief zijn.
Hoe hou je een familiebedrijf samen? Hoe krijg je de neuzen in dezelfde richting en voorkom je
spanningen en conflicten? Heb je meerdere kinderen,waarvan er een aantal binnen het bedrijf actief zijn en andere niet?


Een familiaal charter legt de spelregels vast.

Dankzij de nieuwe erfwet, die sinds september 2018 van kracht is, heb je heel wat mogelijkheden om je nalatenschap vooraf goed te regelen. Met inbegrip
van je bedrijfsoverdracht en in overleg met alle betrokkenen.
Daarnaast is het een aanrader om een familieraad op te richten, waarbij je in een open sfeer en op geregelde tijdstippen de zaken bespreekt.

 

PROFESSIONELER BESTUUR IN DE KMO
Het is beslist: je zoon of dochter neemt het van je over. Alvast een last van je
schouders, maar een soepele overdracht is in dit geval natuurlijk nog belangrijker.
Conflicten binnen de familie vermijd je liever, toch?
Roep daarom de hulp in van een expert in familiale overdracht. Professioneler
bestuur in de kmo, een begeleiding in samenwerking met met onze partner
Deminor, biedt je de nodige ondersteuning. Onze begeleiders hebben uitgebreide ervaring met kmo’s en familiebedrijven. Ze brengen jouw behoeftes
en de noden van je bedrijf in kaart. Samen met jou zoeken ze naar de beste
governancestructuur – en daarbij houden ze rekening met de verzuchtingen
van álle betrokken partijen. Want goed ondernemen is nu eenmaal gestoeld op duidelijke afspraken.

Bron : UNIZO, DIGITALE WEGWIJZER VOOR ONDERNEMERS

Zet jouw onderneming op de goede weg met deze
gids vol tips, getuigenissen en begeleidingsadvies

Goede afspraken maken goede vrienden