Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Een geslaagde overname kent geen verliezers…

Transportbedrijf Michiels uit Hulshout heeft in juni 2016 zijn sectorgenoot Groover International uit Ranst overgenomen.
Overnamebegeleider Peter Meers, A-square,  doet zijn verhaal :

Een geslaagde overname kent geen verliezers…

Voor iedere ondernemer komt er ooit het moment om de jarenlange carrière te beëindigen. Mogelijks kan de onderneming overgenomen worden binnen de directe omgeving, door familieleden of de volgende generatie. Echter vaak dient er gezocht te worden naar een externe investeerder, die interesse toont in je bedrijf of door acquisitie kan groeien en complementaire markten of diensten kan toevoegen aan de bestaande structuur. De kandidaat overnemer toont interesse in uw klanten, de kennis en ervaring van uw werknemers of de relatie met leveranciers.

De overname is een zakelijke transactie, maar er is meer!

Klanten die jarenlang trouw zijn gebleven wil je niet in de steek laten. Het spreekt vanzelf dat je erover wilt waken dat de zorg, die je steeds hebt besteed aan je cliënteel, niet onderbroken wordt en wordt  verdergezet.

In een tijd van berichtgeving over ontslagprocedures in ondernemingen, is het eens te meer van belang het personeel een continuïteit te bieden. De werknemers, die jaren deel hebben uitgemaakt van je dagelijkse omgeving wil je niet aan hun lot overlaten.

Ook bedrijfs-culturele elementen spelen hierbij een belangrijke rol. Zeker binnen een dienstverlenende sector, waar service en diensten afhankelijk zijn van de personen achter het bedrijf. Al te zware cultuurverschuivingen kunnen hun impact hebben op klanten, leveranciers en personeel. Niemand is erbij gebaat dat zij hun heil elders gaan zoeken.

En dan is er de overnameprijs. Voor de overnemer is het altijd te veel. Voor de overlater altijd te weinig. Vele vormen van waarderingen zijn mogelijk om de waarde te bepalen. Het blijft echter steeds zoeken naar het juiste equilibrium tussen koper en verkoper. Voor beide partijen is het van belang dat de prijs een faire compensatie is, aangevuld met de juiste afspraken. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Deze lijst is absoluut niet exhaustief, maar tekenend dat een overname vaak meer is dan een louter financiële of zakelijke transactie.

Kan je ten allen tijde vermijden dat bepaalde betrokken partijen minder tevreden zijn? Nooit. Van nature houdt een mens niet van veranderingen, inherent aan een overnameproces, waaraan hij of zij onderworpen wordt. Het is dan ook belangrijk in dit proces het totale belang niet uit het oog te verliezen.


In de praktijk

Dit werd bewezen door de overname van Groover International door Transport Michiels. De zaakvoerder Marc Van Grootel heeft het bedrijf Groover International gedurende 3 decennia opgebouwd en zocht in de eerste plaats een toekomst voor het bedrijf, een toekomst voor de klanten, een toekomst voor het personeel. Hij was dan ook van in het begin niet van plan aan de eerste de beste partij te verkopen.

Om het met de woorden van Marc Van Grootel te duiden: “Door de sterke gelijkenis in de bedrijfsactiviteiten kunnen alle stakeholders genieten van de grotere structuur die Michiels biedt. Dat dit alle partijen ten goede komt, is al gebleken.”

Transport Michiels vond in de overname een perfecte uitbreiding van haar activiteiten en bood Groover International een plaats in haar structuur, zonder ontslagen of vermindering van kwaliteit en flexibiliteit, eens te meer met een groter potentieel en een toekomst voor personeel en klanten. Boni Michiels, zaakvoerder van Transport Michiels, drukte het als volgt uit: “Ik heb reeds meerdere overnames op mijn actief, maar dit is veruit de mooiste en de meest professionele!”

Deze overdracht, een realisatie van A-Square, zorgde voor 2 uiterst tevreden zaakvoerders. Een overlater die een toekomst vond voor zijn geesteskind. Een overnemer die een kwalitatieve transporteur integreert in haar organisatie en daarmee een mooie groei door acquisitie weet te realiseren.

Conclusie

Het is van belang bij een overname op zoek te gaan naar een gezonde mix van afspraken en rekening te houden met alle betrokken partijen. Het doel is bereikt wanneer koper en verkoper jaren na datum nog steeds samen het glas kunnen heffen met de woorden : “Wir haben es gut geshafft”

Het is dan ook de rol van de ervaren overnamebemiddelaar om een overnemer te vinden die bereid is de juiste prijs te betalen, maar tevens het juiste platform kan bieden voor de continuïteit. Naast financiële, juridische, bedrijfseconomische en sociale expertise van de bemiddelaar is het van belang de juiste partijen samen te brengen en te komen tot een evenwicht, waar directe en indirecte partijen wel bij varen.

Een geslaagde overname kent alleen winnaars.

Peter Meers

Partner

A-square

www.a-square.be

peter.meers@a-square.be

Een geslaagde overname kent geen verliezers…