Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE EN OVERNAMEMARKT - Tweede jaarhelft 2020 - Bron: Brookz

In de Brookz Overname Barometer vindt u de belangrijkste cijfers en trends over de
Nederlandse overnamemarkt van kleine en middelgrote bedrijven (ttz. met 0,5 tot 30 miljoen euro omzet) 

Doelstelling van dit onderzoek is het creëren van periodieke
informatie die leidt tot meer transparantie en fungeert als benchmark voor eenieder
die professioneel actief is in de markt voor fusies en overnames.
Dit onderzoek is gehouden onder 265 overname advieskantoren in Nederland, die tezamen
verantwoordelijk zijn voor ruim 90% van de transacties in het marktsegment van kleine en middelgrote ondernemingen.

DE OVERNAMEMARKT TOONT SNEL HERSTEL MET EEN STERKE GROEI VAN AANTAL  VERKOOP TRANSACTIES

In het tweede halfjaar van 2020 nam het aantal nieuw opgestarte transacties flink
toe. Het deel van de verkooptransacties wat al binnen H2-2020 kon worden
afgerond nam volgens adviseurs met 15% toe naar 339 transacties. Met deze
snelle stijging is de markt nog niet terug op het pre-covid niveau. Het aantal deals
waaraan gewerkt wordt is echter een positief voorteken wat betreft het aantal te
verwachten transacties in de komende maanden.

GEMIDDELDE EBITDA MULTIPLE IN DE NEDERLANDSE OVERNAMEMARKT TERUG NAAR PRE-COVID NIVEAU.

De gemiddelde multiple in Nederland is onderweg terug naar het pre-covid niveau van 4.95.

Waar de multiple in H1-2020 daalde naar 4,7, steeg deze in H2-2020 naar 4,85. Er is echter een duidelijke scheiding zichtbaar tussen sectoren die beter presteren ten opzichte van H1-2020 en sectoren die verder dalen. Dit zogeheten “K-vormige” herstel is zichtbaar in de stijgingen in de IT-dienstverlening & Software ontwikkeling, Gezondheidszorg & Farmacie en E-commerce. En aan de andere kant van het spectrum in de duidelijke dalingen in de Horeca, Toerisme & Recreatie en de Detailhandel. De multiples van de overige sectoren blijven ongewijzigd. Bij die sectoren lijkt de daling als gevolg van de Covid-uitbraak uitgebodemd te zijn.
De multiple van de Horeca, Toerisme & Recreatie daalde in H1-2020 al van 4,0 naar 3,6 en daalt in H2-2020 verder naar 3,35. Ook de multiple voor de detailhandel werd met 0,2 afgewaardeerd.
 

VOORUITZICHTEN VOOR DE EERSTE HELFT VAN 2021 ZIJN POSITIEF

• Ruim 4 op de 10 adviseurs verwacht dat de overnamemarkt in H1-2021 verder zal
aantrekken. Dit is in lijn met het hogere rapportcijfer voor de verwachting H1-2021
• 54% van de overname advieskantoren verwacht dat de markt stabiel zal blijven.
• Slechts 5% van de adviseurs verwacht dat de markt gaat verslechteren

 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Jelle Stuij en Maurice Beaumont.

Eindverantwoordelijke voor dit onderzoek.
Floyd Plettenberg MSc. RC
Directeur Brookz Research
T 020 303 8730 E
floyd@brookz.nl

Download hier het  volledige rapport OVERNAME BAROMETER BROOKZ

Klik hier voor de link naar alle voorgaande versies van de BROOKZ Overnamebarometer

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE EN OVERNAMEMARKT  - Tweede jaarhelft 2020 - Bron: Brookz