Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE EN OVERNAMEMARKT - Eerste jaarhelft 2021 - Bron: Brookz

 • STERKE GROEI IN HET AANTAL AANKOOP-  VERKOOPTRANSACTIES.
 • GEMIDDELD AANTAL TRANSACTIES PER ADVISEUR BIJNA TERUG OP NIVEAU VAN VOOR COVID-19.

Het jaar 2020 stond in het teken van Covid-19, de beperkende maatregelen van
de overheid en de impact daarvan op economie en samenleving. De weerslag op
de fusie- en overnamemarkt in Nederland werd zichtbaar in een flinke daling van
zowel de aankoop- als verkooptransacties in H1-2020. In H2-2020 herstelde de
markt zich aan de verkoopzijde alweer flink en zwakte de daling aan de
aankoopzijde af. Het eerste halfjaar van 2021 stond in de fusie- en
overnamemarkt in Nederland in het teken van groei.

 

 • VERDUBBELING TRANSACTIES IN AUTOMOTIVE,TRANSPORT & LOGISTIEK.
 • FLINK MINDER TRANSACTIES IN HORECA, TOERISME & RECREATIE.
 • E-COMMERCE STABILISEERT NA GROEI H2-2020

In de sector Zakelijke dienstverlening werden in het afgelopen half jaar, net als in de voorgaande perioden, de meeste overnames gerealiseerd. De dominante sector Software en IT daalde,van 14% in H2-2020, naar 13% in H1-2021.
Het aantrekken van de economie heeft een positief effect op het aantal transacties in de
sector Automotive, transport & logistiek. Deze sector laat een verdubbeling zien van 7% in
H2-2020 naar 14% in H1-2021.
Opvallend is de sector Media, Reclame & Communicatie die toenam van 1% in H1-2020, naar
3% in H2-2020 en nu verder stijgt naar 5% in H1-2021. Waar in H1-2020 slechts 1% van de
transacties plaatsvond in de sector E-Commerce, steeg deze in H2-2020 naar 4% waarop ze
nu op stabiliseert.
Na een aantal jaren van stabiliteit in het aandeel van transacties in de sector Horeca,
Toerisme & recreatie lijkt de onzekerheid in deze sector het aantal transacties nu te drukken
waardoor we een daling waarnemen van 7% in H2-2020 naar 2% in H1-2021. Ook de sector
Agri & Food laat een flinke daling zien van 7% in H2-2020 naar 4% in H1-2021.

 

 • HET AANTAL NIEUWE OPDRACHTEN NAM FLINK TOE.
 • SLECHTS EEN OP DE TWINTIG ADVISEURS ZAG ZIJN PORTEFEUILLE AFNEMEN.

In H1-2021 rapporteert 49% adviseurs een groei in opdrachten, waarvan een op
de vier een sterke toename. Het aantal kantoren dat een daling rapporteert daalt
van 42% in H2-2020 naar 5% in H1-2021 waaruit blijkt dat de markt flink is
aangetrokken. Er was geen enkele respondent die de opdrachtenportefeuille flink
zag afnemen. Circa de helft van de adviseurs (46%) rapporteert een vergelijkbare
situatie met H2-2020.

Multiples per sector

 • K-VORMIG HERSTEL ZET DOOR MET GROEI IN MEESTE SECTOREN
 • OPNIEUW DALING IN DE HORECA, TOERISME & RECREATIE EN DETAILHANDEL.

Sinds H1-2015 rapporteert Brookz ieder half jaar de gemiddelde multiples per sector; De
gemiddelde EBITDA multiple die wordt betaald voor een onderneming in een specifieke sector.
In dit onderzoek hebben wij respondenten gevraagd naar de huidige toepasselijke multiples op
basis van hun (herziene) inzichten. 
In H2-2020 namen wij een duidelijk K-vormig herstel waar met stijgingen in de IT-dienstverlening & software ontwikkeling, Gezondheidszorg & Farmacie en E-commerce, en daling in de sectoren Horeca, Toerisme & Recreatie en Detailhandel. In H1-2021 zet deze ontwikkeling zich door met opnieuw een daling in de sectoren Horeca, Toerisme & Recreatie en Detailhandel en een breed herstel in vrijwel alle overige sectoren.
De betaalde prijzen in de sector Horeca, Toerisme & Recreatie namen wederom het meeste af.
De multiple in deze sector daalde in een jaar tijd van 4,0 in H2-2019 naar 3,35 in H2-2020 en
daalt nu verder naar 3,2 in H1-2021. Ook de daling in de detailhandel zet door van 3,05 in
H2-2020 naar 2,95 in H1-2021.
Verder zien we in H1-2021 een breed herstel waarbij, met uitzondering van stabiliserende
sectoren Automotive, Transport & Logistiek en Groothandel, alle sectoren een stijging noteren.
De sectoren Agri & Food, Industrie & Productie, Zakelijke dienstverlening en Bouw & Installatietechniek, lieten allen met het intreden van Covid-19 in H1-2020 een daling zien. Deze daling bleek echter van korte duur waardoor deze sectoren stabiliseerden in H2-2020 en in H1-2021 allen een lichte stijging tonen.

Voor bedrijven met een EBITDA onder de € 250.0000 stellen wij geen multiple vast vanwege de volgende redenen:
1) Bij kleine bedrijven is het risico premium zeer casus specifiek bedrijfsafhankelijk;
2) De genormaliseerde EBITDA van kleine bedrijven is in veel gevallen niet stabiel - deze fluctueert per jaar procentueel gezien vaak sterk - en is daardoor geen goede eenheid om de waardering op te baseren;
3) De waarde van kleine bedrijven is in grote mate afhankelijk van de potentie van het bedrijf. In een klein bedrijf met veel potentie kan de EBITDA in absolute zin relatief eenvoudig worden vergroot of zelfs verveelvoudigd.

 

Vooruitzichten

 • H1-2021 HEEFT DE VERWACHTINGEN OVERTROFFEN.
 • VOORUITZICHTEN VOOR DE TWEEDE HELFT VAN 2021 ZIJN POSITIEF.

De outlook voor de MKB-overnamemarkt in Nederland is gebaseerd op veel factoren. We
hebben de overname advieskantoren gevraagd hun verwachtingen voor H2-2021 weer te
geven aan de hand van een rapportcijfer. Daarin wordt o.a. meegewogen: Het aantal
ondernemers dat hun bedrijf wil verkopen, het gemak van het verkrijgen van financiering
en de macro economische ontwikkelingen. Tevens is de overname advieskantoren
gevraagd naar het rapportcijfer over het afgelopen half jaar (H1-2021). Het vergelijken
van beide cijfers geeft een reëel beeld van het vertrouwen van de adviseurs in de markt.

Verwachting overnamemarkt komende zes maanden

 • Markt trekt verder aan 60%
 • Markt blijft stabiel 37%
 • Markt verslechterd 3%


In de vorige editie bleek de verwachting voor H1-2021 een rapportcijfer 7,1. Het
gerealiseerde cijfer is met een 7,4 boven verwachting. Er heerst optimisme in de
overnamemarkt en adviseurs hebben vertrouwen in een verder aantrekkende markt.
Slechts 3% van de advieskantoren verwacht dat de markt zal verslechteren. Het
gemiddeld gegeven rapportcijfer voor de verwachting voor H2-2021 stijgt dan ook tot
een sterke 7,7.


• 6 op de 10 adviseurs verwacht dat de overnamemarkt in H1-2021 verder zal
aantrekken. Dit is in lijn met het hogere rapportcijfer voor de verwachting H2-2021
• 37% van de overname advieskantoren verwacht dat de markt stabiel zal blijven.
• Slechts 3% van de adviseurs verwacht dat de markt gaat verslechteren.

Bron : Overname_Barometer_H1-2021

Floyd Plettenberg MSc. RC
Directeur Brookz Research
T 020 303 8730 E
floyd@brookz.nl

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE EN OVERNAMEMARKT - Eerste jaarhelft 2021 - Bron: Brookz