Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Alarmfase 'rood' inzake overdracht voor 4 op 10 Limburgse familiebedrijven.

Hogeschool PXL, VKW Limburg en UNIZO Limburg sloegen de handen in elkaar voor een uitgebreid onderzoek naar de overdracht van Limburgse familieondernemingen.

Uitstelgedrag inzake voorbereiding familiale overdracht
Maar liefst 38% van de Limburgse familiebedrijven blijkt in de risicogroep te zitten waarvoor ‘code rood’ geldt. De gemiddelde Limburgse ondernemer heeft de neiging om de voorbereiding van de eigendomsoverdracht van het bedrijf, zij het binnen de familie, zij het via een verkoop aan derden, te lang uit te stellen. Ook oudere ondernemers vinden zich blijkbaar vaak nog ‘te jong’ om hier al mee bezig te zijn. Nochtans is tijdig beginnen nadenken over de overdracht van cruciaal belang.

Helft ondernemers wil graag overdragen aan kinderen of familie
Bijna de helft van de Limburgse ondernemers wil bij voorkeur overdragen aan de kinderen of familie. Toch blijkt de vrijstelling van schenkbelasting voor de overdracht van een familiebedrijf amper gekend. Naast een actieve campagne om deze gunstmaatregel, die precies gericht is op de verankering van onze familiebedrijven, beter bekend te maken, bepleiten VKW Limburg en UNIZO Limburg ook een versoepeling van de zogenaamde activiteitsvoorwaarde ten aanzien van dochtervennootschappen.

Vrijstelling schenkbelasting voor familiebedrijven te weinig gekend
Slechts een derde van zij die vandaag actief bezig zijn met de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht wil bij voorkeur gebruik maken van de 0% schenkbelasting. De verkoop van het familiebedrijf, hetzij aan de kinderen of familie, hetzij aan derden, blijft duidelijk de overhand hebben. Met alle risico’s van dien voor de verankering van deze bedrijven in onze regio. Vooral kleinere bedrijven denken vaker aan een verkoop.

Netwerken koppelen
Daarom gaan UNIZO Limburg en VKW Limburg nu actief en gericht hun netwerken aan mekaar koppelen. Doel is om in alle discretie de onderlinge contacten tussen mogelijke overlaters en potentieel geïnteresseerde lokale overnemers te vergemakkelijken en zo de verankering van Limburgse bedrijven te bevorderen. Dat kunnen andere ondernemers zijn, maar evenzeer voormalige CEO’s of ex-managers van internationale bedrijven. Evenmin dient onmiddellijk sprake te zijn van een overname, maar kan een samenwerking op vlak van professionalisering pas in een latere fase leiden tot een participatie, management buy-in of entrepreneurial buy-out.

 

Bart Lodewijckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO LImburg: “Het voortbestaan van onze KMO’s is van levensbelang voor de Limburgse economie én voor het behoud van de tewerkstelling die ze genereren. Het is dan ook belangrijk dat ondernemers tijdig starten met het nadenken over en het voorbereiden van de overdracht. Er werden de afgelopen jaren al heel wat initiatieven genomen om KMO's te ondersteunen bij hun overnameproces. Op basis van dit onderzoek schakelen UNIZO Limburg en VKW Limburg een versnelling hoger om een krachtig antwoord te bieden op de vragen en de voorbereiding van KMO's die de komende jaren in de etalage zullen komen te staan. Door de bundeling van de netwerken bieden we kleinere en familiale ondernemingen toegang tot een netwerk van expertise, managementadvies, kapitaal of een potentiële overname. Daarnaast wordt ook maximaal gebruik gemaakt van bestaande initiatieven zoals Overnamemarkt.be en de online waarderingstool bedrijfsoverdracht."

 

Lees hier het volledige persbericht

 

Alarmfase 'rood' inzake overdracht voor 4 op 10 Limburgse familiebedrijven.