Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Al 1.000 familiepacten over latere nalatenschappen gesloten (Bron : Notaris.be)

Er zijn sinds oktober 2018 al 1.000 erfovereenkomsten gesloten. Dat zijn afspraken die ouders bij leven met hun kinderen maken om latere discussies over hun nalatenschap uit te sluiten. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Sindsdien heeft iedereen een grotere vrijheid om zijn vermogen na te laten aan wie hij wil.
Sinds 1 september vorig jaar is er nog een belangrijke nieuwigheid: ouders kunnen sindsdien met hun kinderen (en eventueel met hun stief- of kleinkinderen) een overeenkomst sluiten om te vermijden dat er later, bij het overlijden van de ouders, discussies over de verdeling van hun
nalatenschap ontstaan.
Bedoeling van zo’n erfovereenkomst of familiepact is dat de ouders met hun latere erfgenamen een globaal akkoord treffen dat door alle betrokken partijen als fair wordt aanzien.
Met zo’n erfovereenkomst kunnen de ouders al gedane en toekomstige schenkingen bespreken, zodat de kinderen later niet meer kunnen terugkomen op wat elk kind al kreeg. De ouders kunnen ook uitgaven en voordelen die ze voor bepaalde kinderen hebben gedaan, zoals de bekostiging van dure studies, in de weegschaal werpen. Zo begint elk kind vanaf de erfovereenkomst met een schone lei.
Voor het sluiten van een erfovereenkomst, gaan de partijen beter niet over één nacht ijs. Want het familiepact komt tot stand op een bepaald ogenblik, terwijl niemand weet hoe de familiale relaties of de vermogenssituatie van de ouders en de kinderen zullen evolueren.
Het is cruciaal dat de ouders en de kinderen de gevolgen van hun beslissing goed begrijpen en inschatten. Het sluiten van een erfovereenkomst is daarom aan strikte voorwaarden onderworpen. Daarom ook heeft de wetgever de verplichte tussenkomst van een notaris voorzien.
De notarissen zien het aantal erfovereenkomsten sinds de eerste mogelijke registraties in oktober, maand na maand stijgen. Midden maart 2019 werden er bij de Federatie van het Notariaat 1.000 erfovereenkomsten geregistreerd.

Het sluiten van een erfovereenkomst is een relatief nieuwe mogelijkheid waarmee het brede publiek nog niet vertrouwd is’, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. “Toch merken we dat de notarissen hierover steeds meer vragen krijgen. Velen willen weten of de erfovereenkomst een oplossing kan bieden voor hun familiale situatie. Veel mensen willen de
zaken tijdens hun leven regelen om conflicten, na hun overlijden, te vermijden. De erfovereenkomst is een goed instrument om dat doel te bereiken’
.
 

Globale en punctuele

Merk op dat u 2 soorten erfovereenkomsten kunt sluiten:

Enerzijds zijn er de zogenaamde globale overeenkomsten . Daarbij gaan de ouders met al hun toekomstige erfgenamen rond de tafel zitten met de bedoeling een eerlijk evernwicht te vinden waarin alle kinderen (en /of kleinkinderen) zich kunnen vinden .

 

Anderzijds is het ook mogelijk om een punctuele erfovereenkomst te sluiten met de toekomstige erfgenamen. Deze overeenkosmt gaat over specifieke aspecten van een schenking of erfenis . Zo kunnen de erfgenamen zich in een punctuele erfovereenkomst akkoord verklaren met de waarde van een schenking die één van de kinderen op een bepaald ogenblik krijgt. Dat kan interessant zijn als de ouders een familiebedrijf hebben maar er slechts één van de kinderen geïnteresseerd is om het bedrijf verder te zetten. Als de ouders hun onderneming dan aan hun ondernemende kind schenken, kan de waarde van het bedrijf op het ogenblik van schenking worden vastgeklikt. Op die manier kunnen de ouders vermijden dat er later tussen hun kinderen discussies ontstaaan omdat de opvolger erin geslaagd is om de waarde van het familiebedrijf na de schenking verder op te krikken.

 

Over het notariaat in België: Jaarlijks komen er ruim 2,5 miljoen cliënten op belangrijke momenten in hun leven over de vloer bij de notariskantoren. Ze krijgen er onafhankelijk advies op maat om in alle vertrouwen te gaan samenleven, een woning te kopen, een eigen zaak te starten of een erfenis voor te bereiden. Meer info zoals FAQ’s, rekenmodules en video’s over de juridische omkadering van de sleutelmomenten in uw leven vindt u op www.notaris.be.
Over Fednot : België telt 1.150 notariskantoren met 1.550 notarissen en 8.000 medewerkers. Samen verwerken ze ruim 900.000 akten per jaar. Fednot ondersteunt de kantoren met juridisch advies, management, ICT-oplossingen, vorming en informatie voor het grote publiek. www.fednot.be.
 

Al 1.000 familiepacten over latere nalatenschappen gesloten (Bron : Notaris.be)