Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Advies op maat voor KOPERS van een kleine onderneming - Ga voor professioneel en betaalbaar advies - Op maat van zelfstandige ondernemers.

U wenst begeleiding en advies  bij de aankoop van een bestaand bedrijf?
De over te nemen onderneming - vennootschap of eenmanszaak - heeft een verwachte verkoopwaarde van minder dan  € 500.000?  Dan is dit begeleidingstraject iets voor u! Voor transacties met een hogere transactiewaarde introduceren wij u graag bij een geschikte overnamebegeleider.

Vraag vrijblijvend meer informatie via contactformulier

Bij iedere overname stellen kandidaat-kopers zich  volgende 3 vragen:

1. Betaal ik niet teveel voor deze overname?
2. Hoe kan de overnameprijs  gefinancierd worden?
3. Zitten er geen  “lijken in de kast”?


Overnamemarkt biedt u een antwoord op deze vragen. U  krijgt van Overnamemarkt en haar partners onafhankelijk en professioneel advies,  bij elke stap neemt u de beslissing.


Het eindrapport van dit  begeleidingstraject is  een onderbouwd adviesrapport op basis van 3 domeinexpertises: (1)Toetsing waardebepaling, (2)financieringsmix  (3)  due diligence  op maat van een kleine onderneming.

Op deze pagina vindt u het stappenplan van dit begeleidingstraject voor kopers van een kleine onderneming:


BASISANALYSE


Fase 1 bestaat uit een intakegesprek, waarbij we volgende elementen evalueren: 
•  U bent als kandidaat-koper een zelfstandige ondernemer (geen investeerder of consultant).
•  Er zijn geen negatieve elementen gekend.
•  U beschikt als kandidaat-koper beschikt over een minimum eigen vermogen (in verhouding tot de vraagprijs van de over te nemen zaak)
• Het over te nemen bedrijf staat effectief te koop.
• Het gaat over een kleine onderneming (transactieprijs max. 500.000,- exclusief het vastgoed).- Schatting van het vastgoed behoort NIET tot dit traject 
• Er zijn voldoende gegevens over de over te nemen zaak beschikbaar – bv het  informatiememorandum – minimaal de jaarrekeningen van de 3 laatste boekjaren, schattingsverslagen onroerend, GRAYDON rapport,  bevestiging huidig aandeelhouderschap etc. (zie ook checklist)


Na dit gesprek verwerft u als ondernemer een inzicht in de haalbaarheid van het begeleidingstraject. Bij een negatieve evaluatie zoeken we samen naar haalbare alternatieven.
Is de evaluatie positief, dan geven we het startschot voor fase 2:

Het begeleidingstraject in 3 stappen.


STAP 1. EEN TWEEDE VISIE OVER DE WAARDE VAN DE OVER TE NEMEN ONDERNEMING


De overname-experten toetsen de vraagprijs af aan de hand van:
• Intrinsieke waarde (waarde netto actief - exclusief goodwill)
• Rendementswaarde:

  1. Vrije cash flow : In hoeveel jaar kan de overnameprijs worden terugverdiend? Rekening houdend met verloning zaakvoerder, te verwachten investeringen, wijzigingen behoefte werkkapitaal.
  2. Vergelijking EBITDA multiple met de sector.


STAP 2.  FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN OVERNAME?


Naast het bankkrediet biedt een moderne financieringsmix  heel wat mogelijkheden
Onze experten  zullen in een basisanalyse een beeld vormen over de transactie. Vervolgens  wordt een overzicht gegeven van de diverse financieringsmogelijkheden op de markt:
•  interne bedrijfsfinanciering
•  financiering vanuit aandeelhouders en bestuurders
•  bankfinanciering
•  vendor loan (uitgestelde betaling door de verkopers)
•  overheidsfinanciering/waarborgen
•  de markt met o.a. de crowd, friends, fools & family, ed.
Op basis van deze analyse en info kan u als potentiële koper een onderbouwde beslissing nemen en beschikt u over voldoende info om een verdere concrete invulling te geven aan de financiering van de overname.

STAP 3. AFGEBAKENDE DUE DILIGENCE


Als koper is het belangrijk om een goed begrip te hebben van de financiële situatie van het bedrijf dat je wil overnemen. Om eventuele financiële risico’s tijdig te identificeren voeren onze experten een grondige screening van de balans en resultatenrekening uit:
• Zijn alle vorderingen effectief inbaar of zijn er dubieuze debiteuren in het spel?
• Welke financiële schulden zijn er en wat met rekeningen-courant?
• Hebben uitzonderlijke omstandigheden het resultaat/de rendabiliteit beïnvloed?
• Klopt de EBITDA-berekening?
• Welke verzekeringspremies vinden we terug in de kosten?...
Wanneer je een handelsfonds overneemt wil je bovendien zeker weten dat alle fiscale en sociale schulden betaald zijn. Kan  de verkoper de nodige attesten  aanleveren om dit te bewijzen?

Al deze informatie wordt samengevat in een overzichtelijk due diligence rapport. Hieraan voegen we een duidelijk overzicht van het actieve personeelsbestand toe.
Vallen tijdens de due diligence  specifieke risico’s te bespeuren, dan heeft u als koper de mogelijkheid om de prijs te heronderhandelen of eventueel extra verklaringen en waarborgen te eisen van de verkoper.

Let wel Onze experten brengen enkel bestaande en toekomstige risico’s van het over te nemen bedrijf in kaart zoals hier boven beschreven, andere fiscale, operationele, juridische, sociale, milieugerelateerde, … elementen vallen buiten de     scope van dit aanbod. “

Praktisch


BASISANALYSE HAALBAARHEID BEGELEIDINGSTRAJECT


• Duur: 3 u. (inclusief verplaatsing)
• Prijs: € 360 (excl. BTW)


BEGELEIDINGSTRAJECT IN 3 STAPPEN


• Duur: 36 u.
• Prijs voor UNIZO leden : € 4.100 (excl. BTW)

Prijs voor niet-leden : € 4.300 (excl. BTW)

 


De totale kostprijs van het begeleidingstraject bedraagt aldus  € 4.460 (€360 + € 4.100) + BTW voor UNIZO leden of  € 4.660 + BTW voor niet-leden.

 

 

Vraag vrijblijvend meer informatie via contactformulier

 

CONTACT

Guido Seghers
Manager NV Overnamemarkt
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
guido.seghers@overnamemarkt.be
+32 2 212 25 82
+32 495 59 81 19
 

Advies op maat voor KOPERS van een kleine onderneming - Ga voor professioneel en betaalbaar advies -  Op maat van zelfstandige ondernemers.