Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

2019 M&A Monitor, jaarlijkse enquête van de Vlerick Business School met segmentering van de overnamemarkt in België

Op 6 mei in Brussel en op 13 mei in Luik werd de 2019 M&A Monitor voorgesteld, de jaarlijkse enquête van de Vlerick Business School bij 150 Belgische experts, zoals zakenadvocaten, bankiers en private-equitys…Vlerick Business School.

Dit jaar nam Overnamemarkt  eveneens deel aan deze bevraging.

Zie hierbij figuur met opgave profielen van de respondenten en segmentering aan de hand van de transactieprijzen.

 

Sedert dit jaar werd een extra segment van ondernemingen met een transactieprijs beneden € 1 miljoen toegevoegd. Voorheen omvatte  het laagste segment de transacties beneden € 5 miljoen.

Overnamemarkt staat vooral sterk in het  segment met een transactieprijs beneden € 1 miljoen, dit segment staat voor 10% van het totaal.

 

Dit jaar stabiliseren de prijzen min of meer, voorspelt de M&A Monitor,  samengesteld door professor Luypaert en de Vlerick-onderzoeker Gianni Spolverato.

Het aantal overnames steeg vorig jaar nog, maar voor de volledige markt wordt eerder een stabilisatie verwacht

Kleine transacties zijn de uitzondering op de verwachte stabilisatie van de overnamemarkt, leert de M&A Monitor.

Ruim 60 procent van de respondenten ziet vooral een stijging van de transacties van minder dan 1 miljoen euro.

Veel zelfstandige ondernemers naderen de pensioenleeftijd, en stellen vaak vast dat  de kinderen vaak niet willen  overnemen. Vandaar een verhoging van het aanbod in dit segment

Volgens de M&A Monitor halen overnames van minder dan 1 miljoen euro vandaag een lagere waardering in termen van multiple EBITDA 4.,4x

Voor de globale markt is de gemiddelde EBITDA multiple  6.5x 

Mogelijke verklaringen :

- Kleinere bedrijven zijn nu eenmaal lager geprijsd door het grotere risico: Het aantal klanten is beperkt, de afhankelijkheid van de zaakvoerder is groot en de organisatie is minder professioneel.

- Kleinere deals hangen meer af van schuldfinanciering, en de koper kan meestal slechts een beperkt eigen bedrag  inbrengen.Er is voor hen slechts beperkte toegang tot externe financiers zoals private equity.  Dat drukt de overnameprijs.

. Door het grote risico zijn de banken terughoudend  met overnamefinanciering, wat eveneens weegt op de overnameprijs. 

Uit deze figuur blijkt duidelijk verband tussen waardering en omvang van de transactie (hoe groter de ondernemingswaarde, hoe hoger de prijs uitgedrukt in EBITDA multiple) De multiples zijn eerder stabiel over de voorbije jaren voor de kleinere deals en groeiend voor de grotere deals.

 

Bron : 2019 M&A monitor Shedding light on M&A in Belgium - Vlerick Business School 

https://www.vlerick.com/en/research-and-faculty/knowledge-items/knowledge/increase-in-acquisition-prices-in-belgium-has-come-to-a-standstill

2019 M&A Monitor, jaarlijkse enquête van de Vlerick Business School met segmentering van de overnamemarkt in België