Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Week van de Bedrijfsoverdracht 2017 - Visie UNIZO - Vooral de kleinere ondernemingen hebben ondersteuning nodig bij hun bedrijfsoverdracht

In Vlaanderen staan heel wat KMO’s voor de uitdaging om hun bedrijf over te dragen. Een goede omkadering en begeleiding zijn daarbij volgens UNIZO noodzakelijk. Uit bevragingen van UNIZO blijkt dat vooral kleine ondernemingen ondersteuning nodig hebben bij een bedrijfsoverdracht. Die begeleiding is nodig om de continuïteit van deze ondernemingen en de tewerkstelling die zij generen te waarborgen.

Enkele cijfers over bedrijfsoverdracht:
• 54.000 Vlaamse kmo’s hebben een zaakvoerder van 55 jaar of ouder
• Samen hebben zij 297.000 werknemers en maken zij 1.357.000.000 euro winst
• 35% van deze kmo’s voorziet een verkoop aan een externe overnemer
• 71,8% van de bedrijven die een externe verkoop overwegen, vindt moeilijk een geschikte koper

Uit een onderzoek van onder meer UNIZO Limburg blijkt dat 4 op de 10 familiebedrijven (in Limburg) in een risicogroep zit waarvoor ‘code rood’ geldt. De gemiddelde (Limburgse) ondernemer heeft de neiging om de voorbereiding van de eigendomsoverdracht van het bedrijf, zij het binnen de familie, zij het via een verkoop aan derden, te lang uit te stellen. Ook oudere ondernemers vinden zich blijkbaar vaak nog ‘te jong’ om hier al mee bezig te zijn. Nochtans is tijdig beginnen nadenken over de overdracht van cruciaal belang.

Wat zijn de hinderpalen bij een bedrijfsoverdracht?
• Moeilijkheid voor de ondernemer om afscheid te nemen van zijn levenswerk
• Moeilijkheid om een correcte prijs te bepalen voor een KMO
• Moeilijkheid om een geschikte adviseur en vooral een geschikte koper te vinden.

Uit de cijfergegevens van UNIZO blijkt dat het vooral de kleinere ondernemingen zijn die hiermee geconfronteerd worden. Daarom heeft ondernemersorganisatie UNIZO enkele initiatieven genomen om ondernemers te helpen bij een overnamen. Een overzicht van de verschillende initiatieven vind je via volgende link: http://www.overnamemarkt.be/nl/tips-en-advies/detail-2/unizo-aanbod-overnemen-overlaten-beknopt-overzicht-op-1-pagina

UNIZO engageert zich bovendien om ondernemers te sensibiliseren om het thema rond bedrijfsoverdracht bespreekbaar te maken, hetzij binnen de familie, hetzij aan eigen werknemers(*), aan een gekende zakenrelatie of aan een derde. Daarnaast vindt UNIZO dat vooral voor het zoeken naar een geschikte derde partij het overnameplatform Overnamemarkt.be een geschikt medium is. Sinds april 2017 is er een gratis UNIZO online waarderingstool beschikbaar. Deze tool kan gratis aangeboden worden dankzij de financiële tussenkomst van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. 

Op basis van onze ervaringen met het overnameplatform Overnamemarkt.be stellen we vast dat vooral de kleinere ondernemingen (met een transactiewaarde beneden €500.000) moeite hebben met de bedrijfsoverdracht. Uit onze ervaringen blijkt dat:
• Overnamebegeleiders die op commissie werken hebben geen interesse in deze doelgroep
• Deze ondernemers worden soms benaderd door “overnamebegeleiders met een minder goede reputatie” (rekenen een upfront fee aan en nemen daarna nauwelijks initiatief)
• Kandidaat-kopers aarzelen omdat zij “lijken in de kast “ vrezen. De kosten voor een doorgedreven due dilligence zijn vaak niet te verantwoorden tov een beperkte overnameprijs

Daarom is UNIZO gestart met het uitwerken van een begeleidingsproject voor overnametransacties:
• Ondernemers goed te begeleiden bij de start van de bedrijfsoverdracht. Is de onderneming er klaar voor?
• Is de waardebepaling realistisch?
• Ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte koper via het overnameplatform of alternatieve netwerken
• De koper ondersteunen bij een zorgvuldigheidsonderzoek (due dilligence)
• Begeleiding bij de financieringsaanvraag
• Garanties na de overdracht (bv inhouding van een deel van de overdrachtsom)

Besluit :
UNIZO sluit zich graag aan bij het initiatief Week van de Bedrijfsoverdracht.
Vooral kleine ondernemingen hebben ondersteuning nodig bij de bedrijfsoverdracht  in het belang van continuïteit van deze ondernemingen  en de tewerkstelling die zij genereren.


De cijfers omtrent het aantal bedrijfsoverdrachten in Vlaanderen zijn gebaseerd op volgende bronnen:

• Universitair onderzoek Antwerp Management School en UHasselt : http://www.vlaio.be/artikel/studie-%E2%80%98bedrijfsoverdracht-vlaanderen%E2%80%99• Cijfers FOD Economie http://economie.fgov.be/nl/modules/pressrelease/s4/20170302_boordtabel_van_de_kmo_s.jsp?referer=tcm:325-282038-64

• Recent onderzoek UNIZO Limburg en VKW Limburg bevestigt deze trends
http://www.overnamemarkt.be/nl/tips-en-advies/detail-2/alarmfase-rood-inzake-overdracht-voor-4-op-10-limburgse-familiebedrijven

De tendensen die vastgesteld werden in Limburg , Vlaanderen , België worden ook op Europees niveau vastgesteld :
(Bron : Transeo, EU4BT, waarvan Overnamemarkt eveneens lid is)
http://www.transeo-association.eu/index.php?page=transeo-e-newsletter---eu4bt&hl=en_US
http://www.transeo-association.eu/uploads/Brochure%20mapping%20&%20deal-breakers%202011.pdf

(*)Project bedrijfsoverdracht aan eigen personeel  https://www.werknemerwordtovernemer.be/

OPMERKING Bijgaand beeld  bevat cijfers van recentste enquête gepubliceerd door Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) http://www.vlaio.be/nieuws/1-op-3-ondernemers-overweegt-overlaten-bedrijf

en grafisch verwerkt  door groep Claesen

 

 

GS/update 30 oktober 2017

Week van de Bedrijfsoverdracht 2017 - Visie UNIZO - Vooral de kleinere ondernemingen hebben ondersteuning nodig bij hun bedrijfsoverdracht