Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Op zoek naar overnamefinanciering? : Vier argumenten om uw slaagkansen te verhogen

Als je een  onderneming wil overnemen, gaat het vaak over een forse investering. De eerste vraag: hoe vind ik geschikte overnamefinanciering? Voldoende financiering vinden, zeker als het om wat grotere kredieten gaat, kan een hele opgave zijn. Bij nogal wat overnames loopt de financiering moeizaam. Het is niet uitzonderlijk dat er uitstel nodig is omdat de financiering niet (tijdig) rond geraakt.

Hoe kun je de  kredietverleninig versnellen?

Volgende 4 elementen geven inzage in de criteria die vaak gehanteerd worden door de kredietverstrekkers.

Overtuig je bankier met volgende 4 troeven van uw kredietvraag  :

1. Het over te nemen bedrijf is "gezond"

- overnametarget heeft een goede reputatie

- business model is helder en transparant, de winstbronnen zijn duidelijk

- motivatie van de overlater om nu te verkopen, is helder

 

2. Overnameprijs  is "redelijk"

- Overnamefinanciering kan binnen redelijke termijn terugbetaald worden op basis van aantoonbare vrije cashflow  

- extra investeringskrediet- of werkkapitaalbehoeften zijn in kaart gebracht. 

3. U doet beroep op een mix van diverse financieringsbronnen:

- Eigen middelen, ingebracht door uzelf als overnemer 

- Eigen middelen, ingebracht door de overlater bv. Vendor Loan,  

- Eigen middelen, ingebracht door een extern investeerder bv Business Angel of andere 

- Achtergestelde leningen :

- Win win lening  

co financiering PMV

- crowdfunding

-  

4. Er zijn geen juridische of fiscale hinderpalen?

 

- Waarborgen kunnen rechtsgeldig gevestigd worden? U kan beroep doen op waarborgverlening door PMV

- 5 attesten bevestigen dat het  over te nemen bedrijf geen achterstallen heeft  (Belastingen , BTW, RSZ, Sociale Bijdragen, Belastingen Vlaams Gewest)

 

Artikel gebaseerd op presentatie door Quentin Santy, KBC Match it op bijeenkomst werkgroep Transeo 

 

 

 

 

Op zoek naar overnamefinanciering?  : Vier argumenten om uw slaagkansen te verhogen