Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoe bij de bedrijfsoverdracht snel de kredietwaardigheid van de kandidaat-overnemer bepalen ?

Goede raad van een ondernemer die zijn zaak succesvol heeft kunnen verkopen via het overnameplatform: "Check snel of de potentiele koper wel kan betalen, anders worden vele uren voor niets besteed."

Voor vennootschappen zijn (meestal) voldoende financiële gegevens beschikbaar.

Op basis van he BTW nummer zijn de jaarrekeningen eenvoudig opvraagbaar bij de balanscentrale van de Nationale Bank. 

Gespecialiseerde dienstverleners zoals GRAYDON  bieden meer inzicht via diverse financiële ratio’s en de eraan gekoppelde FiTo®-score.  Ook financieel-economische gegevens zoals betalingservaringen met leveranciers en klanten  bieden houvast.

Multiscore.

De  Multiscore, houdt tevens rekening met eenmanszaken. De eenmanszaak blijft met voorsprong de belangrijkste juridische vorm van de KMO's in Vlaanderen. 


Financiële ratio’s


 1. De nettorendabiliteit (na belastingen).  Maakt de vennootschap (voldoende) winst?

2.De solvabiliteitsratio  is de verhouding eigen vemogen ten opzichte van het balanstotaal. Heeft de vennootschap voldoende buffer? (minimum 25%-33%)

3. De liquiditeit van een onderneming is de  verhouding tussen de vlottende activa ( zoals voorraden en
vorderingen) en het vreemd vermogen op korte termijn bankkredieten en schulden aan  leveranciers.
(verhouding >1 ) Kan de vennootschap haar korte termijn verplichtingen vlot voldoen ? 

(veeenvoudigd) Door het gemiddelde te nemen van deze 
financiële ratio’s bekomen we een FiTo®-meter score tussen 0 en 1.

De mediaanwaarde van de FiTo®-meter van de Vlaamse
KMO-vennootschappen haalt in 2017 een mediane FiTo®-score van 0,5860. (In dit model is "1" is de best mogelijke score)Multiscore van vennootschappen en eenmanszaken


De Multiscore geeft een indicatie van de kans op faling en het perspectief op groeipotentieel van kleine of middelgrote vennootschappen én eenmanszaken.

De Multiscore is dus een goede indicatie van de kediewaadigheid van kleine of middelgrote vennootschappen én eenmanszaken.


Daarbij worden drie risicoklassen onderscheiden.

De minst kredietwaardige klasse heeft een verhoogd risico op faillissement en een beperkt groeipotentieel (Multiscore tussen 0 en 19),

De tweede groep  heeft een matig risico op faling en een
matig groeipotentieel (Multiscore tussen 20 en 49)

De derde (beste) klasse heeft weinig risico op een faillissement en een ruim groeipotentieel (Multiscore
tussen 50 en 100).

 

Uit de analyses blijkt dat 10,9% van de Belgische KMO’s een groot risico op faling hebben en een beperkt groeipotentieel (Multiscore tussen 0 en 19).

In Vlaanderen valt 10,0% van de KMO’s binnen de groep met een hoog risicoprofiel.  

In Brussel is het aandeel van KMO’s met een verhoogd risico hoger dan in de andere gewesten.

Het cijfer voor Brussel bedraagt in 2017 21,2%, of  ongeveer 1 op 5 KMO’s.

 

Bron :KMO Rapport 2019

HET KMO-RAPPORT
De financieel-economische gezondheid van de
Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld

UNIZO -UCM - GRAYDON
 

Hoe bij de bedrijfsoverdracht snel de kredietwaardigheid van de kandidaat-overnemer bepalen ?