Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Alternatieve manieren om een overname te financieren

Hoe kan je in crisistijden jouw overname financieren? Vroeger waren de banken veelal de eerste (en enige) keuze, maar in het huidige financieringsklimaat dringt de noodzaak aan alternatieven zich op. Banken zijn niet meer zo happig als vroeger en stellen zich vaker afwachtend op.

“Banken willen steeds minder risico nemen”, vertelt Aelbrecht Van Damme, CEO van The Harbour. “De traditionele manier van financieren raakt een beetje op de achtergrond. Vroeger was het makkelijk om bij de banken aan te kloppen, maar momenteel zijn ze terughoudender en daar zal de coronacrisis zeker geen goed aan doen.”
De oplossing ligt dus in een zoektocht naar alternatieven om toch de nodige centen bij elkaar te krijgen om een overname te financieren.

Net zoals bij bedrijfsfinanciering, wordt ook bij overnamefinanciering meer en meer een combinatie gebruikt van klassieke en alternatieve financiering. “Een financieringsmix”, weet Van Damme. “Alternatieve financieringsbronnen zoals achtergestelde leningen of privaat kapitaal kunnen een hefboom creëren naar banken toe”. Veel ondernemers hebben echter te weinig kennis van deze bronnen en hoe deze kunnen worden benaderd. The Harbour begeleidt overnamekandidaten bij de zoektocht naar de juiste mix, de voorbereiding van het financieringsdossier en de introductie bij de juiste partijen.

Zo werd recent een overname bij The Harbour gefinancierd door een combinatie van (achtergestelde) winwinleningen, een vendor loan van de overlater en extern kapitaal van business angels als versterking van de eigen inbreng van de overnemer. Hierdoor kon de beperkte eigen inbreng (10%) van de overnemer maximaal worden versterkt en werd een sterke hefboom gecreëerd naar de bank toe.

Vergeet niet om ook het toekomstige financieringsplaatje grondig te bekijken! Na de overname is doorgaans al snel bijkomend werk- of investeringskapitaal nodig om verder te kunnen groeien. “Neem dit alvast mee in je totale financieringsoefening”, stelt Van Damme. “Een combinatie van bancaire en externe financiering kan ook hier mogelijkheden bieden, maar wordt best voorafgaandelijk besproken met alle betrokken financiers”.


Wie is The Harbour ?

The Harbour begeleidt ondernemingen bij hun zoektocht naar groei- en/of overnamefinanciering. Het bedrijf helpt bij de voorbereiding van een financieringsdossier en het samenstellen van een strategische financieringsmix. Bovendien beschikken ze over een netwerk van meer dan 500 klassieke en alternatieve financieringskanalen.


Info@theharbour.be
www.theharbour.be

Port Arthurlaan 11
9000 Gent

Alternatieve manieren om een overname te financieren