Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Akkoord over regeling handelshuur tijdens de coronacrisis - Update december 2020

Update 02/12: handelshuurlening vanaf 4 januari 2021 uitgebreid tot maximaal 4 maanden huur


Deze nieuwe regeling kan je aanvragen VANAF 4 januari 2021.

Wijzigingen:

  • De handelshuurlening zal maximaal vier maanden huur kunnen bedragen (i.p.v. 2 maanden), met een maximumbedrag van 60.000 euro per pand. De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand.
  • Ondernemingen met meerdere panden kunnen eventueel meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrag dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal 150.000 euro (voor alle panden samen).
  • Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de huidige regeling (voor 1 of 2 maanden huur) zullen de mogelijkheid krijgen om een extra lening te vragen (tot in totaliteit maximaal 4 maanden huur), zonder dat een bijkomende kwijtschelding door de verhuurder vereist is.

Bron : Handelshuurlening wordt uitgebreid tot maximaal 4 maanden huur - VLAIO

 

Oorspronkelijk bericht - mei 2020

Door de coronacrisis hebben veel handelaars  verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder liep.

De Vlaamse overheid engageert zich om maximum 2 maanden huur als lening te geven aan de huurder op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

Zo kunnen huurders tot 25.000 euro lenen aan een rente van 2% en moet pas na 6 maanden gestart worden met de terugbetaling.

Om ondernemers in deze moeilijke tijden te ondersteunen bij de betaling van hun handelshuur werd  een regeling uitgewerkt om die betaling van handelshuurgelden  voor 3 of 4 maanden op te schorten.

Vanaf de maand april 2020 kan er opschorting van de betaling zijn voor een periode van minstens 3 en maximum 4 maanden huur. Als de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt, kan de huurder voor de betaling van maximum 2 maanden huur terecht bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)voor een lening. Die lening bedraagt maximaal 25.000 euro over een periode van 2 jaar en dient terug betaald te worden in maximum 18 maanden. De terugbetalingen starten na 6 maanden.

De rente bedraagt 2%.

De voorwaarde is dat de onderneming geen huurachterstallen mag hebben op 15 maart 2020.

Het is de bedoeling dat de banken als loket kunnen optreden om de aanvragen te behandelen.

Persbericht UNIZO Vlaamse regering realiseert door UNIZO bepleite ondersteuningskader voor handelshuur: "De nood aan deze ondersteuning is hoog!"

Ga naar de website Maatregelen van PMV tegen de impact  van het coronavirus

Aanmelden handelshuurlening

Akkoord over regeling handelshuur tijdens de coronacrisis - Update december 2020